• IDE
  • IntelliJ IDEA SDK dokümantasyon yolu tanımlama (IntelliJ IDEA SDK documentation path define)

    JetBrains IntelliJ IDEA’da Java kodu geliştirmesi yaparken ilgili kodların dokümantasyon yardımından faydalanabilmek için yani “compile” olarak görünün kodların içeriğini görmek ve ilgili kodların ne iş yaptığının açıklamasını okumak için Java’nın dokümantasyon yolunu aşağıdaki şekilde belirtmelisiniz. File-> Project Structure-> Platform Settings-> SDKs-> javaversion(1.7)-> Documentation Paths-> Add (from location jvm directory – /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64) veya Specify URL (http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/) […]