• SQL
 • SQL DELETE komutu kullanımı örneği (SQL DELETE command usage example)

  DELETE silme anlamına gelmektedir. DELETE veritabanında daha önce girilmiş olan kayıtların silinmesi için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Yukarıda WHERE satırı isteğe bağlıdır, aşağıdaki gibi bu satır boş bırakılırsa/kullanılmaz ise tablonun tüm içeriği silinir. table_name = silinecek tablonun adı, örneğimiz için personel where_clause = silinecek filtreleyeceğimiz değer, örneğimiz için personelid = 1. WHERE komut isteğe bağlıdır, […]

 • DB (VeriTabanı)
 • CRUD nedir? CRUD ne demek?

  CRUD aşağıdaki gösterilen temel veritabanı işlemlerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşan bir ifadedir. C- Create(Oluşturma,yaratma kelimeside kullanılmaktadır) R- Read(Okuma) U- Update(Güncelleme) D- Delete(Silme) CRUD ifadesini Türkçeleştirecek olursak :), YOGS şeklinde bir ifade oluşmaktadır ama CRUD ifadesini kullanırsanız daha hoş olur.

 • SQL
 • SQL komutları ve Türkçe anlamları listesi

  Temel SQL komutları ve kısaca Türkçe anlamları: SQL komutu (SQL command) Anlamı (Mean) SQL SELECT verileri getirmek için kullanılır WHERE AND – OR SQL INSERT INTO veri eklemek için kullanılır SQL UPDATE verileri güncellemek için kullanılır SQL DELETE verileri silmek için kullanılır DISTINCT ORDER BY TRUNCATE TABLE SQL Aggregate Functions SQL GROUP BY SQL HAVING […]