• GNU/Linux
  • Crontab, Cron Job, Cron ifade, Cron zaman formatı komutu kullanımı örnekleri (Crontab, Cron Job, Cron Expression, Cron time format command usage examples)

    Crontab: Crontab dosyasında görev zamanı tanımlama işlemi, crontab zaman formatında yapılmalıdır. Crontab zaman formatı şu şekildedir. “* * * * *” şeklinde 5 haneden oluşmalıdır. 1. karakter : dakika (0-59) 2. karakter : saat (0-23) 3. karakter : ayın günü (1-31) 4. karakter : ay (1-12) 5. karakter : haftanın günü (0-6) Java Spring: Java […]