• DB (VeriTabanı)-MongoDB
  • MongoDB veritabanına konsoldan bağlanma komutu kullanımı örneği (Connect to MongoDB database command usage example from console)

    MongoDB veritabanına terminalden,komut satırından(command line) bağlanmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız. “mongo” komutunu çalıştırdığınızda öntanımlı olarak “localhost” adresine ve “27017” portuna bakar. Terminal üzerinden farklı bir porta veya adrese bağlanmak istediğinizde “–host” ve “–port” seçeneklerinide ekleyerek MongoDB ye bağlanabilirsiniz. Örnek kullanım şöyledir.

  • GNU/Linux
  • Linux ssh ile uzak makineye bağlanma komutu kullanım örneği (Linux connect remote machine command usage example with ssh)

    Konsol üzerinden uzak makineye ssh ile bağlantı kurma komutu aşağıdaki gibi kullanılabilir veya Komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. -remoteMachineUserName- -> uzak makineye üzerinden bağlantı yapacağımız kullanıcı adı -remoteMachineIP- -> uzak makine IP Ssh bağlantısı 22 portu üzerinden gerçekleşir ancak farklı bir port üzerinden ssh bağlantısı yapmak isterseniz shell üzerinde komutumuza port adresinide […]