• ABAP
  • ABAP Dinamik SQL programlama ile Veri Karşılaştırma kodu kullanımı örneği (ABAP Dynamic SQL programming & Data Comparing code usage example)

    Bu örnek kodda ABAP içinde dinamik SQL programlama (Dynamic SQL Programming) ve field-symbols kullanımları için örnek kod vardır. Program özellikle yeni açılan ana verilerde (master data) ortaya çıkan problemlerde hataya sebep olan farklılıkları bulabilmek için yazılmıştır. Ekranda girilecek maksimum 5 adet tabloyu, verilen alan adlarında (field name) için değer1 (value1) ve değer2 (value2) değerleri için […]