• HTML
  • HTML yorum, açıklama satırı ekleme kodu kullanımı örneği (HTML comment, comment out line define code usage example)

    HTML de yazıdığınız satırlar arasında yorum veya açıklama yazmak istediğinizde size yardımcı olacak olan HTML etiketi aşağıdaki gibidir. Yorum satırı içine yazılan yazılar tarayıcınıda ilgili HTML sayfanız içerisinde görülmez ve yorum alanı tarayıcı yorumlayıcısı tarafından yorumlanmaz ve kod içerisindeki bir öğe olarak görülmezler. Yorumlar size daha sonra yazılan kodun mahiyetini belli başlı bir şekilde öğretmek […]

  • HTML
  • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

    HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]