• CSS
  • HTML/CSS sayfa,element,div,yazı,resim… ortalama kodu kullanımı örneği (HTML/CSS page,element,div,text,image… centralise code usage example)

    HTML de ortalama kodu olarak “align” niteliği(attribute) veya “style” niteliğinin “text-align” özelliğinden faydalanababilirsiniz. Yada en aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “style” niteliğinin “margin”(kenar,kenar boşluğu) ve “width”(genişlik) özelliklerinden yararlanarak HTML de ortalama işlemini yapabilirsiniz. Yazıyı ortalamak için ise kullanımı bu şekilde yapabilirsiniz. “center” elementi kullanımı ise önerilmemektedir, sonraki sürümlerde desteği kesilecek elementler arasına alınmış olabileceği yada […]

  • HTML
  • HTML Elementleri-Etiketleri listesi, Türkçe anlam, işlev ve kullanımı örnekleri

    HTML elementleri listesi Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibidir. Etiket-Element Görev açıklaması <!–…–> Yorum tanımlar <!DOCTYPE> Defines the document type <a> Bağ, köprü tanımlar <abbr> Kısaltma tanımlar <acronym> Not supported in HTML5. Defines an acronym <address> Defines contact information for the author/owner of a document <applet> Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines an embedded applet <area> […]