• JavaScript
  • JavaScript yazıyı sayıya çevirme kodu kullanımı örneği (JavaScript convert string to number code usage example)

    JavaScript’te mevcut String(karakter dizisi) ifadesini sayıya çevirme işleminde bize yardımcı olacak “Number” objesidir. Sonuç çıktımızdaki 5 ifadesinin gerçekten sayı tipine dönüştüğünü kanıtlamak için ikinci bir işlem yaptık, bu işlem ile String değerimizi ve Sayıya dönüştürdüğümüz değerimizi “+” (artı)operatörü ile işleme aldık ve sonuç çıktısında gördüğümüz 55 ve 10 sonuçlarını görebilirsiniz. Yani iki String ifade “+” […]