• Java
  • Java String (karakter dizisi,metin) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (Java String split,divide code usage example)

    Javada bir String değerini belli bir kurala göre parçalamak,bölmek gerektiğinde .split() özelliğini kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. İlk örneğimizde “,”(virgül) işaretine göre String i parçalama işlemini gerçekleştirdik, bir sonraki örnekte ise yeni satıra göre yani “\n”(yeni satır, enter) e göre bölme işleminigerçekleştirdik.