• Grafik (Graph)
  • Grafik – Highcharts Yatay (x) eksen etiketleri yönelimi,yerleştirme pozisyonları kodu kullanımı örneği (Graph – Highcharts x axis label orientation,placement positions code usage example)

    Highcharts kütüphanesi ile grafik çiziminde yatay eksendeki etiketleriniz genelde zaman mühürleri olur ama metinlerde olabileceği durumlar olacaktır metinlerde ise yan yana olan yazıların birbirini ezmesi söz konusu olabilmektedir bu durumda yatay eksen etiketlerini yönelimini sağa çevirmek sorununuza çare olur.

  • CSS
  • HTML/CSS sayfa,element,div,yazı,resim… ortalama kodu kullanımı örneği (HTML/CSS page,element,div,text,image… centralise code usage example)

    HTML de ortalama kodu olarak “align” niteliği(attribute) veya “style” niteliğinin “text-align” özelliğinden faydalanababilirsiniz. Yada en aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “style” niteliğinin “margin”(kenar,kenar boşluğu) ve “width”(genişlik) özelliklerinden yararlanarak HTML de ortalama işlemini yapabilirsiniz. Yazıyı ortalamak için ise kullanımı bu şekilde yapabilirsiniz. “center” elementi kullanımı ise önerilmemektedir, sonraki sürümlerde desteği kesilecek elementler arasına alınmış olabileceği yada […]