ssmtp.conf nedir? ssmtp.conf hakkında

ssmtp.conf, sSMTP yapılandırma dosyasıdır.
Dosya içeriğinde her satır key-value yada bir başka tabir ile anahtar kelime-argüman ikililerinden oluşur.
Dosya içerisinde yapılandırma yaparken tarih veya benzeri açıklamalar eklemek için açıklama yada tarihin öncesine “#”(hash) işareti eklenmelidir, böylelikle o satır yorumlayıcı tarafından yorumlanmayacaktır.

Unix sistemlerde ssmtp.conf yapılandırma dosyası dizinde şu şekilde bulunur: “/etc/ssmtp/ssmtp.conf”

Bu dosyaya güvenlik açısından aşağıdaki gibi 640 izni verilmesi gerekir çünkü ilgili SMTP kimlik doğrulama parolası bu dosya içerisinde şifrelenmemiş olarak bulunmaktadır.

chmod 640 /etc/ssmtp/ssmtp.conf

Kullanılabilecek anahtar kelimeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:
Root :
Kullanıcı ID’si 1000 değerinden küçük olanlar için e-postaları alır.
Örneğin: iletisim@yazilimcity.net

MailHub :
E-Posta gönderme sunucusu. Port için varsayılan değer 25’tir
Örneğin: smtp.yazilimcity.net:587 yada 10.43.0.17:465

FromLineOverride :
E-Postanın Gelen(From) başlığındaki domain’in tanımlanması.
Örneğin: @yazilimcity

UseTLS :
STMP sunucu iletişiminde TLS kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.Genelde port olarak 465 kullanılır.
Örneğin :UseTLS=YES

UseSTARTTLS :
SSL iletişimi başlamadan önce STARTTLS kullanılıp kullanılmayacağının belirtir. Genelde port olarak 25 kullanılır.
Örneğin :UseSTARTTLS=YES

AuthUser :
SMTP kimlik doğrulama için kullanıcı adı. Varsayılan boştur bu durumda SMTP kimlik doğrulama kullanılmadan gönderme yapılır.
Örneğin :iletisim@yazilimcity.net

AuthPass :
SMTP kimlik doğrulama için kullanıcı parolası. Şifrelenmemiş durumda saklanır.
Örneğin :myPassword

RewriteDomain :
Kullanıcı kimlik doğrulaması için gelen e-postanın görünümü.
Örneğin :yazilimcity.net

Hostname :
Barındıcısının (Host) tam adı.Tanımlanmamış ise barındırma(host) bu barındırma adından(hostname) sorgulanır.
Örneğin :yazilimcity.net
AuthMethod :

TLSCert :
TLS’in kullanımı için RSA sertifika dosyasının adı.

TLSKey :

TLS_CA_File :
Sunucu geçerliliği doğrulamak için güvenilir sertifika adı.

TLS_CA_Dir :
Sunucu geçerliliği doğrulamak için güvenilir sertifika dizini.

Aşağıda farklı ssmtp.conf dosya içeriği örneklerini görebilirsiniz.

#SMTP Conf.
#Mon Mar 04 20:46:17 EET 2014
MailHub=10.41.0.17:25
FromLineOverride=YES
#SMTP Conf.
#Mon Mar 04 21:35:45 EET 2014
MailHub=10.43.0.17:587
FromLineOverride=YES
AuthUser=iletisim@yazilimcity.net
AuthPass=myPassword
#SMTP Conf.
#Mon Mar 04 21:53:12 EET 2014
MailHub=smtp.yazilimcity.net:587
FromLineOverride=YES
AuthUser=iletisim@yazilimcity.net
AuthPass=myPassword
UseSTARTTLS=YES
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*