SQL Oracle tablonun kolon adları, tipini ve uzunluğunu getirme komutu kullanımı örneği (SQL Oracle get table olumn name, type and length commmand usage example)

Oracle veri tabanı için sql komutu ile tablonun kolon adı, tipi ve uzunluğunu öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

SELECT table_name, column_name, data_type, data_length FROM ALL_TAB_COLUMNS WHERE table_name = 'OFFER'

sonucumuz ise aşağıda gibidir

getTableColumnNamesAndTypesAndLength:
table_name:column_name:data_type:data_length
OFFER ID NUMBER 22
OFFER OWNER VARCHAR2 80
OFFER OWNER_MAIL VARCHAR2 80
OFFER GAIN NUMBER 22
OFFER TYPE NUMBER 22
OFFER COVERAGE NUMBER 22
OFFER COST_IMPLEMENTATION NUMBER 22
OFFER FEASIBILTY NUMBER 22
OFFER INNOVATION NUMBER 22
OFFER STRENGTH NUMBER 22
OFFER SHORT_DEFINITION VARCHAR2 500
OFFER LONG_DEFINITION VARCHAR2 4000
OFFER DEFINITION_GAIN VARCHAR2 4000
OFFER ERDAT DATE 7
OFFER CREATED_DATE DATE 7
OFFER EDITED_DATE DATE 7
OFFER ACCEPT NUMBER 22
OFFER ERNAM VARCHAR2 40
OFFER DENY_REASON VARCHAR2 4000
was run select query

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*