SQL LEFT JOIN/LEFT OUTER JOIN komutu kullanımı örneği (SQL LEFT JOIN/LEFT OUTER JOIN command usage example)

Elimizde 2 tablo ve içeriğinin aşağıdaki sekilde oldugunu farzedelim.

Departman Tablosu

Departman Id Departman Adı Adet
———— ————- —–
10 Muhasebe
20 Uretim
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman

Personel Tablosu
personid name address city departmanid age
——– ————- ————————- ——– ————- —-
1 Halil Kınık yeni mahalle Kutahya 50 45
2 Murat Keleş Emek mah Istanbul 10 26
3 Murat Sezgin Dere mah Kutahya 10 46
4 Ahmet Sungar Ulus Cad Konya 20 46
5 Oguzhan Kınık Gebze Kocaeli

LEFT JOIN ( LEFT OUTER JOIN ) : Soldaki tablonun tum verilerini getirir ve varsa sag taraftaki tablodan eslesen kayıtları soldaki tablonun kolonlarına ekler. Eğer sol taraftaki tablodaki değer sağ taraftaki tabloda yok ise değerler veritabanına göre boş veya null olarak dolar.

Kullanım sekline gore LEFT JOIN veya LEFT OUTER JOIN olarak kullanılabilir.
Her iki kullanım da aynı anlama gelir.
SELECT DEPARTMAN.DEPARTMANID
DEPARTMAN.DEPARTMANADI
PERSONEL.PERSONELID
PERSONEL.PERSONELADI
PERSONEL.CITY
FROM DEPARTMAN
LEFT JOIN PERSONEL ON PERSONEL.DEPARTMANID DEPARTMAN.DEPARTMAN ID.

DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY
——————– ——————— —————– —————— ——-

10 Muhasebe 2 Murat Keleş ISTANBUL
10 Muhasebe 3 Murat sezgin KUTAHYA
20 Uretim 4 Ahmet Sungar Konya
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman 1 Halil Kınık Kutahya

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*