SQL kolonun uzunluğunu, varsayılan değerini değiştirme kodu kullanımı örneği (SQL resize column, default value code usage example)

Veritabanı tablonuzda mevcut olan bir alanın uzunluğunu ve varsayılan değerini güncellemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Oracle ve MySQL de denenmiştir.

ALTER TABLE mySchema.MY_TABLE modify mycolumnname VARCHAR(2048);
ALTER TABLE mySchema.MY_TABLE modify (mycolumnname VARCHAR(2048) NOT NULL);
ALTER TABLE MY_TABLE modify (mycolumnname varchar2(500) NOT NULL)
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*