SQL INNER JOIN komutu kullanımı örneği (SQL INNER JOIN command usage example)

INNER JOIN soldaki tablo ve sağdaki tablodan ortak kesişim tablosundaki verileri getirir.

INNER JOIN komutumuzun yazım şekli şöyledir:

SELECT DEPARTMAN.DEPARTMANID 
    DEPARTMAN.DEPARTMANADI
    PERSONEL.PERSONELID
    PERSONEL.PERSONELADI
    PERSONEL.CITY
FROM DEPARTMAN
INNER JOIN PERSONEL 
ON PERSONEL.DEPARTMANID DEPARTMAN.DEPARTMANID

Yukarıdaki komut çıktımızın sonucu aşağıdaki gibidir.

DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY
10 Muhasebe 2 Murat Keleş İstanbul
10 Muhasebe 3 Murat Sezgin Kütahya
20 Üretim 1 Ahmet Sungur Konya
50 Finansman 1 Halil Kınık Kütahya

Kullanadığımız SQL INNER JOIN komutu ve sonuç çıktısı için aşağıdaki tablolar üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir.

DEPARTMAN Tablosu:

DEPARTMANID DEPARTMANADI ADET
10 Muhasebe
20 Üretim
30 Satınalma
40 Satış
50 Finans

PERSONEL Tablosu:

PERSONELID NAME ADDRESS CITY DEPARTMANID AGE
1 Halil Kınık Yeni Mah Kütahya 50 45
2 Murat Keleş Emek Mah İstanbul 10 26
3 Murat Sezgin Dere Mah Kütahya 10 46
4 Ahmet Sungur Ulus Cad Konya 20 46
5 Oguzhan KINIK Gebze Kocaeli
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*