SQL FULL OUTER JOIN komutu kullanımı örneği (SQL FULL OUTER JOIN command usage example)

FULL OUTER JOIN, sol taraftaki tablo ve sağ taraftaki tablonun tüm verilerini raporlanır.
Burada eşlesen veriler aynı satırda gösterilir, eşleşmeyen veriler ise boş veya “null” olacak şekilde raporlanır.

FULL OUTER JOIN komutumuzun yazım şekli şöyledir:

SELECT DEPARTMAN.DEPARTMANID 
    DEPARTMAN.DEPARTMANADI
    PERSONEL.PERSONELID
    PERSONEL.PERSONELADI
    PERSONEL.CITY
FROM DEPARTMAN
FULL OUTER JOIN PERSONEL 
ON PERSONEL.DEPARTMANID DEPARTMAN.DEPARTMAN ID.

Yukarıdaki komut çıktımızın sonucu aşağıdaki gibidir.

DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY
10 Muhasebe 2 Murat Keleş Istanbul
10 Muhasebe 3 Murat SEZGİN Kütahya
20 Üretim 4 Ahmet SUNGAR Konya
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman 1 Halil KINIK Kütahya
5 Oğuzhan KINIK Kocaeli

DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY
——————– ——————— —————– —————— ——-

10 Muhasebe 2 Murat Keleş ISTANBUL
10 Muhasebe 3 Murat sezgin KUTAHYA
20 Uretim 4 Ahmet Sungar Konya
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman 1 Halil Kınık Kutahya
5 Oguzhan Kınık Kocaeli

Yukarıda kullanadığımız SQL FULL OUTER JOIN komutu ve sonuç çıktısı için aşağıdaki tablolar üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir.

DEPARTMAN Tablosu:

DEPARTMANID DEPARTMANADI ADET
10 Muhasebe
20 Üretim
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman

PERSONEL Tablosu:

PERSONID NAME ADDRESS CITY DEPARTMANID AGE
1 Halil KINIK Yeni Mahalle Kütahya 50 45
2 Murat KELEŞ Emek Mah. İstanbul 10 26
3 Murat Sezgin Dere Mah. Kütahya 10 46
4 Ahmet Sungar Ulus Cad. Konya 20 46
5 Oğuzhan KINIK Kemal Nehrozoğlu Cad. Gebze

Departman Id Departman Adı Adet
———— ————- —–
10 Muhasebe
20 Uretim
30 Satınalma
40 Satış
50 Finansman

Personel Tablosu
personid name address city departmanid age
——– ————- ————————- ——– ————- —-
1 Halil Kınık yeni mahalle Kutahya 50 45
2 Murat Keleş Emek mah Istanbul 10 26
3 Murat Sezgin Dere mah Kutahya 10 46
4 Ahmet Sungar Ulus Cad Konya 20 46
5 Oguzhan Kınık Gebze Kocaeli

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*