SQL DELETE komutu kullanımı örneği (SQL DELETE command usage example)

DELETE silme anlamına gelmektedir.
DELETE veritabanında daha önce girilmiş olan kayıtların silinmesi için kullanılır.
Kullanımı aşağıdaki gibidir.

DELETE FROM table_name
 WHERE where_clause.

Yukarıda WHERE satırı isteğe bağlıdır, aşağıdaki gibi bu satır boş bırakılırsa/kullanılmaz ise tablonun tüm içeriği silinir.

DELETE FROM table_name

table_name = silinecek tablonun adı, örneğimiz için personel
where_clause = silinecek filtreleyeceğimiz değer, örneğimiz için personelid = 1.
WHERE komut isteğe bağlıdır, eğer WHERE komutu boş bırakılırsa istenen işlemler tüm satırlar için gerçekleştirilir.

DELETE FROM personel

    WHERE personelid > 1000 AND departman id = 60 AND city = 'ISTANBUL'.

Burada yine veritabanından SUBQUERY ile seçme yapıp orada istenen şarta uygun satırlar silinebilir.

Aşağıdaki komut İstanbul’da yaşayan ve departmanid numarası departman tablosunda olmayan kayıtları silmektedir.

DELETE PERSONEL
 where city = 'ISTANBUL'
   AND departmanid NOT IN ( SELECT DEPARTMANID FROM DEPARTMAN ).

Aşağıdaki komut ilgili departman bağlı calısıan sayısı 0 olan departmanları siler.
Yapılan iş yukardaki satır ile aynıdır,
Sadece komutların kullanım sekli farklıdır.

DELETE departman
 WHERE city = 'ISTANBUL'
   AND  ( SELECT COUNT( * ) FROM personel WHERE personel.departmanid = departman.departmanid )
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*