SAP Portal Java şu anki, mevcut kullanıcı bilgilerini getirme,kullanma kodu kullanımı örneği (SAP Portal Java getting current user information code usage example)

SAP Portal üzerinde Java kullanarak SAP a giriş yapmış olan kullanıcıyı bulup, kullanıcının özelliklerini kullanma kodu kullanımı aşağıdaki gibidir. Gerekli olan kütüphanelerin yerleride import ile gösterilmiştir.

import com.sap.security.api.IUser;
import com.sap.security.api.UMFactory;

String currentAccount = "";
IUser currentSAPUser = UMFactory.getAuthenticator().getLoggedInUser(request, response);
if(user != null) {
    currentAccount = currentSAPUser.getUniqueName();
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*