“rrd graph RangeError: DS name myGraph unknown” hatası,sorunu çözümü

“RangeError: DS name myGraph unknown.” hatası “lib/rrd/rrdFile.js:361” ilgili dosyasından alınır. Çizilmek istenen “opts” (seçenekler) içinde belirtilmiş olan paramtre “.rrd” dosyası içinde mevcut değildir. Verilen parametre ile “.rrd” dosyasındaki parametre adlarının aynı olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Çizim esnasında ilgili hata aşağıdaki şekilde yakalanır.

RRDHeader.prototype.getDSbyName = function(name) {
	for (var idx=0; idx<this.ds_cnt; idx++) {
		var ds=this.getDSbyIdx(idx);
		var ds_name=ds.getName()
		if (ds_name==name)
			return ds;
	}
	throw RangeError("DS name "+ name +" unknown.");
}


var rrdHeader=new RRDHeader(rrdData);
						var dSNames = rrdHeader.getDSNames();
						for(var i=0; i<dSNames.length; i++) {

							if(rrdFlotOpts.dsGraphOpts != null && !$$arrays.contains($$objects.propertyKeys(rrdFlotOpts.dsGraphOpts), dSNames[i])) {
								element.context.innerHTML = "<b style='color: red'>" + failedMsg + "</b>";
								return -1;
							}

						}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*