PrimeFaces zebra tablo satırları farklı renklendirme kodu kullanımı örneği (PrimeFaces drawing different color zebra table rows code usage example)

PrimeFaces DataTable kullanımında mevcut satırlarınızın okunurluluğunu arttırmak için satırlarınızı farklı tonlardaki renkler atayabilirsiniz. Bu işlemi PrimeFaces DataTable da “.ui-datatable-odd” ve “.ui-datatable-even” class ları için CSS yazarak yapabilirsiniz. DataTable a veri aktardığınızda tek ve çift haneli satırlarınız için DOM yapısında ilgili satırlara “.ui-datatable-odd” ve “.ui-datatable-even” class ları atanır. Aşağıdaki gibi CSS tanımlaması yapabilirsiniz.

“.ui-datatable-odd”, tek sayı satırlar içindir.
“.ui-datatable-even” ise çift sayı satırlar içindir.

.ui-datatable-odd {
    background: #FFFF00;
}

.ui-datatable-odd {
    background: #008080;
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*