Primefaces veri tablosundan veri çıkartma, dışarı alma-çıkartma kodu kullanımı örneği (Primefaces data export from datatable)

Ekrana bastırdığınız veri tablosundan EXCEL, PDF, CSV and XML formatlarında aşağıdaki gibi dışarı veri çıkartabilirsiniz.

<h:form id="FormTuketimBilgileri">

	<h:commandLink>
		<img src="../ims/excel.png"/>
		<p:dataExporter type="xls" target="myTbl" fileName="myExcelFile"/>
	</h:commandLink>
				
	<h:commandLink>
		<img src="../img/pdf.png"/>
		<p:dataExporter type="pdf" target="myTbl" fileName="myPdfFile"/>
	</h:commandLink>
	
	<h:commandLink>
		<img src="../img/csv.png"/>
		<p:dataExporter type="pdf" target="myTbl" fileName="myPdfFile"/>
	</h:commandLink>

	<h:commandLink>
		<img src="../img/xml.png"/>
		<p:dataExporter type="pdf" target="myTbl" fileName="myPdfFile"/>
	</h:commandLink>
			    	    				
	<p:dataTable id="myTbl" var="item" value="#{myBean.list}">

		<p:column headerText="Colum01">
			<p:outputLabel value="#{item.property01}" />
		</p:column> 
		<p:column headerText="Column02" >
			<p:outputLabel value="#{item.property02}" />
		</p:column>
		<p:column headerText="colum03" >
			<p:outputLabel value="#{item.property03}" />
		</p:column>
	</p:dataTable>
</h:form>

“Excel” dosyası için gerekli olan kütüphaneleriniz arasında “poi-x.x-x.jar” olmalıdır.

Aynı şekilde “pdf” dosyası için ise “itext-x.x.x.jar” olmalıdır.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*