PrimeFaces açılır pencere açma,kapama,gösterme gizleme kodu kullanımı örneği (PrimeFaces popup windows open,close,show,hide code usage example)

PrimeFaces ta açılır pencere bir başka deyiş ile diyalog penceresi açmak,göstermek veya kapatmak,gizlemek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “PF(‘myDlg01’).show” ve “PF(‘myDlg01’).hide()” kodlarını kullanabilirsiniz.

<h:panelGrid columns="1">
  <p:commandButton value="Show" type="button" onclick="PF('dlg01').show();" />
 
  <p:commandButton value="Hide" type="button" onclick="PF('dlg01').hide();" /> 

  <p:commandButton value="Show Modal" type="button" onclick="PF('dlg02').show();" />
 

</h:panelGrid>
 
<p:dialog header="My dlg01" widgetVar="dlg1" minHeight="60" height="20">
  <h:outputText value="My PrimeFaces Popup Window" />
</p:dialog>

<p:dialog header="My Modal dlg02" widgetVar="dlg2" modal="true" widht="30">
  <h:outputText value="My PrimeFaces Modal Popup Dialog Window." />
</p:dialog>  

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*