Oracle Veritabanında tablonun SQL ile sütun adlarını, tiplerini, uzunluklarını getirme komutu kullanımı örneği (Oracle Database get column names, type, length with SQL command usage example)

Oracel veritabanında ilgili tablonun alanlarını, tiplerini ve uzunluklarının bilgisini almak istediğinizde size yardımcı olacak kod aşağıdaki gibidir.

SELECT table_name, column_name, data_type, data_length FROM ALL_TAB_COLUMNS WHERE table_name = 'YOUR_TABLE_NAME'";

veya

SELECT table_name, column_name, data_type, data_length FROM USER_TAB_COLUMNS WHERE table_name = 'YOUR_TABLE_NAME'";
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*