Oracle veritabanı sıra numarası (sequence) komutları kullanımı örneği (Oracle database sequence command usage example)

Oracle veritabanında sıra numarası,numaratör(sequence) kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Yeni bir sıra numarası oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

CREATE SEQUENCE my_table_name_seq
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOMAXVALUE
  NOCYCLE
  CACHE 20;

Oluşturulmuş olan numaratörü değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

ALTER SEQUENCE my_table_name_seq
  INCREMENT BY 10
  MAXVALUE 10000
  CYCLE
  CACHE 20;

Mevcut sıra numarasının ne olduğunu öğrenmek ve kullanmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. ResultSet dönüş değeri sayı değeridir.

SELECT my_table_name_seq.nextval;

Oluşturulmuş olan bir numaratörü iptal etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

DROP SEQUENCE my_table_name_seq;

Mevcut sıra numarasını SQL komutunuz içerisinde kendiniz kullanmak için komutu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

INSERT INTO my_table_name (ID, NAME, SURNAME) VALUES (my_table_name_seq.nextval, ?, ?);

Daha fazla bilgi detaylı bilgiye Oracle sitesinin buradaki anlatımından edinebilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*