OpenVPN ile Linux makineye konsoldan VPN bağlantı komutu kullanımı örneği (Linux VPN connection from console with OpenVPN command usage example)

VPN bağlantısı gerçekleştirebilmek için Sunucu(Server) ayarlarının yapıldığını kabul ederek ve Client(İstemci) dosyalarının elimizde olduğunu farzederek VPN bağlantısının komut satırından nasıl gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Açık kaynak kodlu OpenVPN ile Linux makinada terminalde/shellde aşağıdaki komutu çalıştırın.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ apt-get install openvpn

ihtiyaca göre komutu çalıştırma hakkınız yok ise komutun önüne “sudo” ekleyerek çalıştırın.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ sudo apt-get install openvpn

Vpn bağlantı ayarlarınızın bulunduğu dizine gidip aşağıdaki komutu çalıştırın.

oguzhankinik@oguzkinik:~/oguzhan.kinikVPNConf$ openvpn oguzhanKINIK.ovpn

veya komutu çalıştırma izin hakkını aşmak için

oguzhankinik@oguzkinik:~/oguzhan.kinikVPNConf$ sudo openvpn oguzhanKINIK.ovpn

Bağlantınızı gerçekleştirdikten sonra

oguzhankinik@oguzkinik:~$ ifconfig

komutunu çalıştırdığınızda çıktı içerisinde tun0 bölümünde geldiğini göreceksiniz.

tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
     inet addr:xx.xx.xx.xx P-t-P:xx.xx.xx.xx Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*