“Object reference not set to an instance of an object” hatası çözümü

Java ile CXF istemci oluşturup sunucu webservisine erişmeye çalıştığınızda aşağıdaki gibi hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu hatasının karşılığı olarak NullPointerException gibi düşünebilirsiniz. İlgili webservisi sunan ilgiliye bu durumu iletmelisiniz ve bu soruna kendi kaynağında çözmelidir.

Client received SOAP Fault from server: Object reference not set to an instance of an object. Please see the server log to find more detail regarding exact cause of the failure.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*