MySQL Veritabanı Türkçe dil karakter seti sorunu çözümü kullanım örneği (MySQL Database Turkish language character set problem resolving usage example)

MySQL veritabanında Türkçe karakter sorunu yaşamamak için veritabanı oluştururken “DEFAULT CHARACTER SET” ve “DEFAULT COLLATE” komutlarını kullanabilirsiniz.

mysql -uroot -proot -e "create database if not exists myDBName DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_turkish_ci"

MySQL yapılandırma dosyasından da kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. MySQL yapılandırma dosyası dizini kuruluma göre farklılık gösterebilir. /etc/my.cnf veya /etc/mysql/my.cnf adreslerinde yer alabilir. MySQL yapılandırmasından emin olmak için MySQL e konsoldan giriş yapıtktan sonra “status;” komutunu çalıştırabilirsiniz.

“my.cnf” a etki etmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

set names utf8;

MySQL yapılandırma dosyası olan “my.cnf” dosyasından da aşağıdaki ayarların var olduğundan emin olmalısınız.

character-set-server = utf8
collation-server=utf8_turkish_ci

HTML çözümü

Yukarıdaki kodu sorununuza çözüm olmaz ise HTML oluştururken Türkçe karakter seti sorununun çözümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*