MySQL konsoldan tablo kolon yapısını görme komutu kullanımı örneği (MySQL show,view table column structure command usage example on console)

Linux için terminalden , Windows için ise Komut satırından MySQL tablosunun kolon yapısını görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

desc my_table;
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*