MySQL konsoldan bağlanma komutu kullanımı örneği (MySQL connect command on console usage example)

MySQL e konsol,terminal üzerinden bağlanmak için bize yardımcı olacak olan komut bloğu aşağıdaki gibidir. Buradaki “-u” ifadesi bağlantı yapmak için kullanılacak olan kullanıcı adından önce kullanılır, “-p” ifadesi ise parola anlamındadır.

mysql -uroot -pPASSWORD
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*