MongoDB veritabanından veri çekme,SELECT sorgusu komutu kullanımı örneği (MongoDB fetch,SELECT query command usage example)

MongoDB de kullandığımız veritabanına ulaştıktan sonra ilgili collection yani tablo dan veri çekmek için “find()” operasyonunu kullanmalısınız, klasik veritabanlarındaki SELECT sorgusuna karşılık gelmektedir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.
Öncelikle buradaki gibi MongoDB veritabanına bağlanmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki komut ile customers tablosundaki bütün verileri çekmiş olursunuz.

db.customers.find();

SQL karşılığı ilse

SELECT * FROM customers;

Bir başka MongoDB sorgu örneği ise şöyledir.

db.customers.find(
    { 'name' : 'ruhi'}
);

SQL karşılığı ise şöyledir.

SELECT * FROM customers where name = 'ruhi';

Bir başka MongoDB çoklu alan sorgu örneği ise şöyledir.

db.customers.find(
    { name : 'ruhi', surname: 'kinik'}
);

SQL karşılığı ise şöyledir.

SELECT * FROM customers where name = 'ruhi' AND surname = 'kinik';
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*