MongoDB veritabanı silme,düşürme komutu kullanımı örneği (MongoDB database drop,remove command usage example)

MongoDB de kullandığınız veritabanını tamamen silmek istediğinizde aşağdaki komutları kullanarak db düşürme işlemini yapabilirsiniz.

mongo

show dbs;

> use TESTDB;
switched to db TESTDB
> db.dropDatabase();
{ "dropped" : "TESTDB", "ok" : 1 }
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*