Microsoft SQL Server veritabanı karakter setini değiştirme komutu kullanımı örneği (Microsoft SQL Server change database collation command usage example)

Microsoft SQL Server’da daha önceden oluşturulmuş olan veritabanı karakter setinin değiştirilmesi için aşağıdaki gibi öncelikle veritabanının modunu single_user a geçirilmesi gerekiyor sonrasında ise veritabanı için karakter setimizi ayarlayıp en sonunda ise veritabanı modumuzu tekrarda multi_user moduna geçiriyoruz.

ALTER DATABASE mydbname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE mydbname COLLATE TURKISH_CI_AS
ALTER DATABASE mydbname SET MULTI_USER
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*