Microsoft SQL Server varchar kolon tipini değiştirme komutu kullanımı örneği (Microsoft SQL Server change varchar column type command usage example)

Microsfot SQL Server veritabanı kullanımında varchar alanının tipini veya uzunluğunu değiştirmek istediğinizde aşağıdaki gibi SQL komutunu kullanabilirsiniz.

ALTER TABLE mydbname.dbo.[my_table] ALTER COLUMN my_column_name nvarchar(250) COLLATE Turkish_CI_AS;
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*