Linux sshfs ile disk,dosya,dizin,makine monte(mount) etme ve kaldırma(unmount) komutu kullanımı örneği (Linux disc,file,directory,machine mounting with sshfs and unmount command usage example)

Uzak makinenin diskini, herhangibir dosyasını, bir dizinini veya tamamen uzak makinenin bütününü yerel bilgisayarımıza monte ederek daha hızlı ve kolay şekilde uzak makine üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Öncelikle bağlantı programımız olan “sshfs” i aşağıdaki komutu konsol da çalıştırarak bilgisayarımıza yüklüyoruz, izin hakkında sorun yaşarsanız kodumuzun önüne “sudo” komutunu ekleyiniz.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ apt-get install sshfs

veya

oguzhankinik@oguzkinik:~$ sudo apt-get install sshfs

Daha sonra uzak makinenin yerel makinemizde monte edilecek olan dizinimizi aşağıdaki kod ile oluşturmalıyız.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ mkdir remoteMountedDir

Son olarak ise aşağıdaki terminal komutumuzu çalıştırarak uzak makineyi yerel makinemize monte etmiş ve rahatça değişikliklerimizi yada takibimizi yapabileceğiz.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ echo <remoteMachinePassword> | sshfs -o password_stdin <remoteConnectionUsername>@<remoteMachineIP>:/ /home/oguzhankinik/remoteMountedDir

Varsayılan port dışında bir port girilmesi gerekiyor ise shell komutumuz aşağıdaki gibi olacaktır.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ echo <remoteMachinePassword> | sshfs -o password_stdin -p <port> <remoteConnectionUsername>@<remoteMachineIP>:/ /home/oguzhankinik/remoteMountedDir

komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
-remoteMachineIP- -> uzak makine IP
-remoteConnectionUsername- -> uzak makineye bağlanacağımız kullanıcı adı
-remoteMachinePassword- -> uzak makine kullanıcı şifresi
-port –> uzak makineye bağlantı port numarası

Monte etme işlemi gerçekleşmeyip alınan cevap aşağıdaki gibi ise veya zaman aşımı gibi bir hata alıyorsanız veyahutta başka bir hata aldığınızda da aşağıdaki bağlantı adresinden ilk önce ssh bağlantı kurmayı dneeyin yapmayı deneyin .

read: Connection reset by peer

Ssh ile ilgili makineye bağlantı gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizi buradan kontrol edebilir ve ssh bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Monte edilen disk, dosya, dizin veya makineyi yerel bilgisayarımızdan kaldırmak, çıkarmak(unmount) için ise aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

oguzhankinik@oguzkinik:~$ fusermount -u /home/oguzhankinik/remoteMountedDir
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*