Linux ssh ile uzak makineye bağlanma komutu kullanım örneği (Linux connect remote machine command usage example with ssh)

Konsol üzerinden uzak makineye ssh ile bağlantı kurma komutu aşağıdaki gibi kullanılabilir

ssh <remoteMachineUserName>@<remoteMachineIP>

veya

ssh -l <remoteMachineUserName> <remoteMachineIP>

Komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
-remoteMachineUserName- -> uzak makineye üzerinden bağlantı yapacağımız kullanıcı adı
-remoteMachineIP- -> uzak makine IP


Ssh bağlantısı 22 portu üzerinden gerçekleşir ancak farklı bir port üzerinden ssh bağlantısı yapmak isterseniz shell üzerinde komutumuza port adresinide eklemeliyiz, örneğin 122 portu için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

ssh -p 122 <remoteMachineUserName>@<remoteMachineIP>

veya

ssh -p 122 -l <remoteMachineUserName> <remoteMachineIP>

SSH bağlantınızı koparmak için ise

exit

yazmanız yeterli olacaktır.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*