Klasör içindeki dosya içinde arama yapma yolu (Search in all text files on the one folder)

Bir dizindeki dosyaların içinde metin arama yani klasörünüzde bulunan bütün metin dosyalarınız için arama yapmak için Notepad++ kullanarak aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

Notepad++-> Search-> Find in Files…(Ctl+Shift+F)-> Find What: ‘kelime’-> Directory: ‘D:\MyFolder\MyTextsFolder’-> Find All

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*