JSF ui:repeat ile ilk,son,tek,çift kayıtları bulma kodu kullanımı örneği (JSF find first,last,even,odd records with ui:repeat code usage example)

    	<ui:repeat var="obj" value="#{myBean.list}" varStatus="status">		
				
				
				<div id="#{obj.property01}"
						style="height: 275px; #{(status.first == true) ? 'display: block;' : 'display: none;'}">

		   		</div>
		   		
		   		
			</ui:repeat>

aşağıdaki şekilde de kullanabilirsiniz

başlangıç kaydı: Integer: #{status.begin}

sonlanma kaydı: Integer: #{status.end}

kaydın indeksi: int: #{status.index}

kaydın adımı: Integer: #{status.step}

tek indeksli kayıt kayıt: boolean: #{status.even}

çift indeksli kayıt: boolean: #{status.odd}

ilk kayıt: boolean: #{status.first}

son kayıt: boolean: #{status.last}

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*