JSF list uzunluk,boş,dolu kontrolü kullanımı (JSF length,empty,full check for list code usage example)

JSF sayfanızda mevcut listenizin boş mu veya dolu mu olduğunu aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz veya başka bir yöntem ile ise bean class ınıza “getSize()” gibi bir metot yazıp bu metodun içerisinde listenizin uzunluğunu dönüp xhtml,jsf sayfanızda bunun kontrolünü yapabilirsiniz.

    	<h:outputText value="Kayıt bulunmamaktadır." rendered="#{not empty myBean.list}"/>

veya

    	<h:outputText value="Kayıt bulunmamaktadır." rendered="#{empty usefulLinkBean.listActiveUsefulLink}"/>

veya aşağıdaki şekilde bean class ınızda metod tanımlaması yapıp kullanabilirsiniz

public int getListSize() {
    return list.size();
}
    <h:dataTable rendered="#{bean.listSize > 2}">
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*