jQuery.validationEngine.js formda parola doğrulama kodu kullanımı örneği (jQuery.validationEngine.js password confirm on the form code usage example)

iki input için password confirm dogrulaması ihtiyacımız oldugunda
ilk inputun ID sini configrm inputunun class validate[equals[ilkInputID]] şeklinde yazdıgımızda form uzerınde gercek zamanlı password dogrulaması yapmış oluruz

<form>
<!--password-->
<div>
	<label>label01</label>

	<div>
		<input type="password" id="passwordID" class="validate[required]" value="***"/>
	</div>
</div>
<!--password confirm-->
<div>
	<label>label02</label>

	<div>
		<input type="password" class="validate[required,equals[passwordID]]" value="***"/>
	</div>
</div>
</form>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*