JavaScript URL kodlama-kod çözme kodu canlı-çevrimiçi kullanımı örneği (JavaScript URL encode-decode code live-online usage example)

JavaScript URL-URI kodlama ve kod çözme işlemi için kullanılan fonksiyonlar şöyledir;
encodeURI()
decodeURI()
encodeURIComponent()
decodeURIComponent()

Bu fonksyionların nasıl kullanıldığını aşağıdaki bağlantı adresinden bakabilirsiniz.
Javascript HTML URL kodlama(encoding) ve kodu çözme(decoding) kodu kullanımı örneği
	url encode decode encodeURIComponent decodeURIComponent
	

	
	
	
	
	

	
	
decoded :
encoded :
decodedComp :
encodedComp :

Canlı kod bloğu kodları:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>url encode decode encodeURIComponent decodeURIComponent</title>
	<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=UTF-8' />

	<script type="text/javascript"  id="javascriptEncodeDecodeScript" language="javascript">
		function doOp() {
			var  orjURI = document.getElementById("uriInp").value;
			
			document.getElementById("decoded").innerHTML = getDecoded(orjURI);
			document.getElementById("encoded").innerHTML = getEncoded(orjURI);
			document.getElementById("decodedComp").innerHTML = getDecodedComp(orjURI);
			document.getElementById("encodedComp").innerHTML = getEncodedComp(orjURI);
		}
		
		//get decoded
		function getDecoded(url) {
			try{
				var deurl= decodeURI(url);
			}
			catch (err) {
				console.log("stdu-getDecoded:" + url + "---" + err);
				return "invalid-geçersiz URL";
			}
			return deurl;
		}
		
		//get encoded
		function getEncoded(url) {
			try{
				var enurl= encodeURI(url);
			}
			catch (err) {
				console.log("stdu-getEncoded:" + url + "---" + err);
				return "invalid-geçersiz URL";
			}
			return enurl;
		}
		
		//get decodedComp
		function getDecodedComp(url) {
			try{
				var deCompurl = decodeURIComponent(url);
			}
			catch (err) {
				console.log("stdu-decodedComp:" + url + "---" + err);
				return "invalid-geçersiz URL";
			}
			return deCompurl;
		}
		
		//get encodedComp
		function getEncodedComp(url) {
			try{
				var enCompurl = encodeURIComponent(url);
			}
			catch (err) {
				console.log("stdu-encodedComp:" + url + "---" + err);
				return "invalid-geçersiz URL";
			}
			return enCompurl;
		}
		
	</script>
</head>

<body>

	<!-- -->
	<textarea id="uriInp" placeholder="URL" style="resize:none;" rows="3" cols="75"></textarea>
	<!-- -->
	<input type="button" id="doOpBtn" value="decode-encode" onclick="doOp();"/>

	
	<br>
	<b>decoded :</b><label id="decoded"></label>
	<br>
	<b>encoded :</b><label id="encoded"></label>
	<br>
	<b>decodedComp :</b><label id="decodedComp"></label>
	<br>
	<b>encodedComp :</b><label id="encodedComp"></label>
	<br>

	<footer>
		<b>
			<address>
				<a href="http://www.yazilimcity.net">www.yazilimcity.net</a>
			</address>
		</b>
	</footer>
</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*