JavaScript tarayıcı (browser) algılama,tanıma kodu kullanımı örneği (JavaScript browser detect code usage example)

JavaScript kodlarınızı farklı tarayıcılar için değişik şekillerde çalıştırmak için kodlarınızın hangi tarayıcıda çalıştığını tespit etmelisiniz, bu tespit işlemi için aşağıdaki kod bloğu size yardımcı olacaktır.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<script>
			var isOpera = !!window.opera || navigator.userAgent.indexOf(' OPR/') >= 0; // Opera 8.0+ (UA detection to detect Blink/v8-powered Opera)
			var isFirefox = typeof InstallTrigger !== 'undefined'; // Firefox 1.0+
			var isSafari = Object.prototype.toString.call(window.HTMLElement).indexOf('Constructor') > 0; // At least Safari 3+: "[object HTMLElementConstructor]"
			var isChrome = !!window.chrome && !isOpera; // Chrome 1+
			var isIE = !!document.documentMode; // At least IE6
		
			alert('isOpera :' + isOpera + ", isFirefox :" + isFirefox + ", isSafari :" + isSafari + ", isChrome :" + isChrome + ", isIE :" + isIE);
		</script>
	</head>
	<body>
		<a href="http://www.yazilimcity.net" target="_blank">www.yazilimcity.net</a>
	</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*