JavaScript String(karakter dizisi) bölme,parçalama,ayırma kodu kullanımı örneği (JavaScript String split,divide code usage example)

JavaScript te mevcut bir karakter dizisini(string) i belli bir ayıraca göre ayırmak istediğinizde size yardımcı olacak olan fonksiyon “.split()” tir. Belli bir ayıraça göre derken neyi kastettiğimizi biraz açacak olursak şöyle diyebiliriz, elimizdeki string in aralarında mesela “virgül”(,) işareti, “çizgi”(-) işareti yada yeni satır(enter) işareti olabilir ve siz bunların her birini ayrı ayrı işlemek isteyebilirsiniz.

Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

var myString = 
     "abap,sap" 
     + "\n" 
     + "java,maven,spring,jpa \n"
     + "html,css,javascript,jquery,angularjs,graph,network,linux";

var myStringArray = myString.split("\n");

yukarıdaki işlemin sonucunda myStringArray in eleman sayısı aşağıdaki gibi 3 olacaktır.

myStringArray[0] = "abap,sap";
myStringArray[1] = "java,maven,spring,jpa";
myStringArray[2] = "html,css,javascript,jquery,angularjs,graph,network,linux";
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*