JavaScript String’den(karakter dizisi) harf,karakter,bölüm silme-değiştirme kodu kullanımı örneği (JavaScript remove character-replace character,part code usage example from String)

JavaScript’te String(karakter dizisi) ifadenin içeriğinde harf,karakter,bölüm,parça değişiklik yapma,silme işlemi yapmak için .replace() fonksiyonunu kullanmalıyız.

İstenilen harf dizini doğrudan belirterek

var string01 = "This is my sample";
var newString01 = string01.replace("my", "");

Sonuç:

"This is  sample";

veya regex kullanarak ise karakter dizisi içerisindeki birden çok eşleşen veri var ise bütün hedefleri değiştirmek için

var regexString01 = "This is my sample and that is your sample";
var newRegexString01 = regexString01.replace(/sample/g,"car");

Sonuç:

"This is my car and that is your car";

Regex içersinde “/g” ifadesinin sonuna “i” eklediğimizde büyük küçük harf ayrımı yapmadan işlemimizi gerçekleştirecektir.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*