JavaScript onaltılık(hexadecimal) değerden RGB değeri elde etme kodu kullanımı örneği (JavaScript hexadecimal to RGB value code usage example)

JavaScript ile onaltılık(hexadecimal) bir renk değerinden RGB değeri elde etmek için aşağıdaki kod bloğundaki işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.


function hetToRgb(hexColor, rgb) {

	var filteredHexColor = (hexColor.charAt(0) == "#") ? hexColor.substring(1,7) : hexColor;
	var r = parseInt(filteredHexColor).substring(0,2),16);
	var g = parseInt(filteredHexColor).substring(2,4),16);
	var b = parseInt(filteredHexColor).substring(4,6),16);

	if(rgb == 'r') {
		return r;
	}

	if(rgb == 'g') {
		return r;
	}

	if(rgb == 'b') {
		return r;
	}
 
	return r + '::' + g + '::' + b;
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*