JavaScript-JSON Objenin boyut,uzunluk,boş kontrolü kodu kullanımı örneği (Javascript-JSON Object size,length,empty,null check code usage example)

JavaScript-JSON Obje nin boyutunun, uzunluğunun ve boş olup olmadığının kontrolünü aşağıdaki gibi sağlayabilirsiniz.

var isEmptyObject = true;
var objectLength = 0;

for (var nextKey in myJavaScriptObject) {
	if(myJavaScriptObject.hasOwnProperty(nextKey)) {
		isEmptyObject = false;
		objectLength++;
	}
}

if(isEmptyObject) {
	//for Empty Object operations
	alert(Objemiz boştur); 
}
else {
	//for Not Empty Object operations
	//obje ile olan işleminizi burada yapabilirsiniz
	alert("Objenin eleman sayısı :" + objectLength);
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*