JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde anahtar ve değer kullanımı kodu örneği (JavaScript Key and Value usage code example in JSON Object-Map loop)

JavaScript-JSON Obje, Eşleme(Map) Obje döngüsünde “key”(anahtar) ve “value”(değer) değerlerini kullanma şekli örneği aşağıdaki gibidir.

JavaScript objemiz.

var myJavaScriptObject = {
	"yazilim" : "3",
	"city" : "5",
	"net" : "7"
};

Map döngüsünde key ve value değerlerinin kullanımı.

for (var key in myJavaScriptObject) {
	if (myJavaScriptObject.hasOwnProperty(key)) {
		console.log(key);
		console.log(myJavaScriptObject[key]);
	}
}

Kod çıktımız ise şöyledir.

yazilim
3
city
5
net
7
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*