JavaScript diziye eleman,öğe ekleme kodu kullanımı örneği (JavaScript add,push element,item to array code usage example)

JavaScript’te diziye eleman, öğe eklemek istediğinizde “.push” özelliğini kullanabilirsiniz.

Kısa bir kod parçası ile gösterecek olursak

myArray.push("newItem");

kodu ile diziye yeni bir eleman eklemiş olursunuz. Dizinize aynı anda birden çok eleman eklemek te mümkündür, bu durumda ise kodumuzun kısaca şöyle olacaktır.

myArray.push("newItem", "another newItem");

Burada ise diziyi ekranda gösterme ve diziye ekrandan eleman,öğe ekleme işlemini göreceksiniz. Aşağıdaki kod bloğunu .html dosyası oluşturup içine yapıştırıp tarayıcınızda bu .html i dosyanızı açar iseniz canlı örneği çalıştırabilirsiniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JavaScript add,push item to array | JavaScript diziye eleman,öğe ekleme | www.yazilimcity.net</title>
	<meta charset="UTF-8">

	<script>
		var myArray = ["İstanbul", "Ankara", "İzmir"];

		function init() {
			document.getElementById("myLabel").innerHTML = myArray.toString();
			document.getElementById("showItemsBtn").style.display = "none";
		}

		function pushArray() {
			var relatedValue = document.getElementById("myValue").value;
			if(relatedValue != "") {
				myArray.push(relatedValue);

				document.getElementById("myLabel").innerHTML = "";
				document.getElementById("myLabel").innerHTML = myArray.toString();
				document.getElementById("myValue").value = "";
			} else {
				alert("Bir şehir adı giriniz.");
			}

			document.getElementById("showItemsBtn").style.display = "none";
		}
	</script>

</head>
<body>
	<button id="showItemsBtn" onclick="init()">show array items</button>

    <p id="myLabel"></p>
    <input id="myValue" value="" placeholder="dizi değeri girin">
    <button onclick="pushArray()">add item</button>
</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*