JavaScript diziden eleman silme kodu kullanımı örneği (JavaScript remove item from array code usage example)

JavaScript’te dizi değerimizden istenilen sıradaki elemanı silmek için “slice” özelliğini kullanıyoruz.

İlk dizi değerimiz aşağıdaki gibidir.

myArray = [a,b,c,d,e,f];

Burada dizi değerimizde “splice” fonksiyonunu kullanarak,
ilk parametre değerimiz ile kaçıncı dizi elemanından işlem yapılmaya başlanacağını belirtiyoruz,
ikinci parametre ile ise kaç tane dizi elemanı siliceğimizi belirtiyoruz.
Dizi değerlerinin sırasılaması 0(sıfır) ile başlar bunu unutmamak gerekir.

myArray.splice(1, 3);

Kodu ile dizi değerimizdeki 1. yani 0(sıfır) dan başlayarak sayarsak “b” harfini ifade etmektedir ve 3 ile de “b” harfi ile birlikte sonraki kaç elemanın silineceğini göstermiş olduk.

Sonucumuz aşağıdaki gibidir.

myArray = [a,e,f];

JavaScript’te dizi’den eleman silme örneğine aşağıdaki kod bloğunda ulaşabilirsiniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> JavaScript remove item from array | JavaScript diziden eleman,öğe sil | www.yazilimcity.net</title>
	<meta charset="UTF-8">

	<script type="text/javascript">
		var myFruitArray = ["apple", "banana", "orange", "strawberry", "cherry"];

		function init (){
			var str = "";
			for(var i=0; i<myFruitArray.length; i++) {
				str += myFruitArray[i] + " ";
			}

			document.getElementById("fruits").innerHTML = str;
			document.getElementById("buttonId").style.display = "none";
		}

		function removeArrayItem(fruit){
			var index;
			for(var i=0; i<myFruitArray.length; i++) {
				if(fruit == myFruitArray[i]){
					index = i;

					myFruitArray.splice(index, 1);
					document.getElementById(fruit + "Btn").style.display = "none";
					break;
				}
			}
			init();
		}
	</script>
</head>
<body>

	<p id="fruits" style="display: block;"></p>

	<button id="buttonId" onclick="init();">Show Fruits</button>

	<button id="appleBtn" onclick="removeArrayItem('apple')" style="display: block;">elmayı sil</button>
	<button id="bananaBtn" onclick="removeArrayItem('banana')" style="display: block;">muzu sil</button>
	<button id="orangeBtn" onclick="removeArrayItem('orange')" style="display: block;">portakalı sil</button>
	<button id="strawberryBtn" onclick="removeArrayItem('strawberry')" style="display: block;">çileği sil</button>
	<button id="cherryBtn" onclick="removeArrayItem('cherry')" style="display: block;">kirazı sil</button>

	<footer>
		<a href="http://www.yazilimcity.net">
			<address>www.yazilimcity.net</address>
		</a>
	</footer>

</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*