JavaScript alarm(alert),onay,istem kodu kullanımı örneği (JavaScript alert,confirm,prompt code usage example)

HTML de ekrana bilgi penceresi açmak istediğinizde örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz, JavaScript ile ekrana alarm basabilir, kullanıya onay gönderip bu onay isteği cevabına istinaden farklı işlemler yapabiliriz ve kullanıdan veri girişi yapmasını isteyebiliriz.

Alarm işlemimizi “alert()”,
Onaylama işlemini “confirm()” ve
İstem işlemini ise “prompt()” fonksiyonları ile aşağıdaki gibi yapabiliriz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> alert, prompt, confirm | yazilimcity.net</title>

	<script type="text/javascript">
		function alertFunc(){
			alert("My Alert");
		}

		function confirmFunc() {
			var result = confirm("Are you sure?");
			if(result) {
				alert("You pressed to 'OK' button.");
			}
			else {
				alert("You pressed to 'Cancel' button.");
			}
		}

		function promptFunc() {
			var yourName = "Your name";
			var answer = prompt("What is your name?", "Your name");
			if(!answer || yourName == answer) {
				alert("You are not answered");
			}
			else if(yourName != answer) {
				alert("You answer is :" + answer);
			}
			else {
				alert("Thanks.");
			}
		}
	</script>
</head>
<body>

	<button id="alertBtn" onclick="alertFunc()">alert</button>
	<button id="confirmBtn" onclick="confirmFunc()">confirm</button>
	<button id="promptBtn" onclick="promptFunc()">prompt</button>

	<footer>
		<b>
			<address>
				<a href="http://www.yazilimcity.net">www.yazilimcity.net</a>
			</address>
		</b>
	</footer>

</body>
</html>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*