Java Zip dosyası oluşturma kodu kullanımı örneği (Java generate Zip file code usage example)

Java ile Zip uzantılı dosya oluşturmak için “ZipOutputStream” sınıfını kullanacağız ve zip dosyasını içine ise “itextpdf” kütüphanesini kullanarak PDF dosyası ekleyeceğiz.


package net.yazilimcity.java.pdf.test;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;

import com.itextpdf.text.Document;
import com.itextpdf.text.DocumentException;
import com.itextpdf.text.Paragraph;
import com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter;

public class ZipUtil {

  public static void main(String[] args)
    throws DocumentException, IOException {
     //String result = "hello.zip"; // on application root path
    String result = "/home/oguzkinik/temp/hello.zip"; // on machine target path which application running

    ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(new FileOutputStream(result));
    for (int i=0; i<2; i++) {
      // zipt entry file name
      ZipEntry entry = new ZipEntry("hello_" + i + ".pdf");
      // put entry to zip
      zip.putNextEntry(entry);
 
      // document generate with itextpdf
      Document document = new Document();
      // write document entry to zip
      PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, zip);
      writer.setCloseStream(false);

      document.open();
      document.add(new Paragraph("Hello " + i));
      document.close();
 
      // close current entry for zip
      zip.closeEntry();
    }
    zip.close();
  }
  
}

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*